Jen modrá je dobrá, ale...

 

Je jen málo témat mezi chovateli rusek, která by způsobovala větší emoce, než je colorpoint. Debaty, zda chovné jedince na tuto vlohu testovat nebo ne, bývají tématem mnoha rozhovorů při našich setkáních na výstavách. Všiml jsem si, že často sami diskutující přesně neví, o co vlastně jde. Pokusím se proto trochu vysvětlit, co je point a jaký je původ tohoto zbarvení.

Co se týče zevnějšku, je point po ruských rodičích stavbou těla stejný, liší se, a to zcela zásadně, barvou a texturou srsti a barvou očí. Srst je bílá, jen na koncových částech těla s modrými odznaky, není dvojitá a je hrubší. Oči jsou modré. Novorozená koťata jsou zbarvena bíle a postupem času se vybarvují odznaky jako u siamských koček. Zesvětlení srsti se nazývá akromelanismus. Kočky jsou nazývány jako kočky s odznaky, pointi.

Co způsobí, že se dvěma ruským modrým kočkám narodí kotě s odznaky? Abychom našli odpověď, musíme zabrousit do genetiky. Pro snazší pochopení principů dědičnosti této vlohy musím, alespoň zjednodušeně, vyložit odborné termíny.

Každý jedinec se rodí se souborem genetických informací, které určují jeho vzhled, povahu atd. Tento soubor se nazývá genotyp.  Soubor navenek projevených vlastností se nazývá fenotyp. Základní jednotkou těchto informací je gen. Každá kočka má stejný počet genů. Geny jsou umístěny v chromozomech na přesně daném místě, toto místo se nazývá locus. Geny se vyskytují vždy v párech, vždy po jednom genu od každého z rodičů. Tyto dva k sobě náležející geny určující danou vlastnost se nazývají alely. Alely dělíme podle jejich účinku na slabé, tzv. recesivní (označují se malým písmenem) a silné, tzv. dominantní (označují se velkým písmenem). Pokud se v páru sejdou silná a slabá alela, projeví se pouze silná. Z toho vyplývá, že aby se navenek (tj. fenotypově) projevila vlastnost určená dominantní alelou, stačí, aby v genovém páru byla dominantní alela jen v jednom exempláři. Pokud se mají navenek projevit vlastnosti určené slabou alelou, je nutné, aby byl genový pár tvořen dvěma slabými alelami. Pokud má jedinec v daném genu obě alely stejné, nazýváme ho homozygotem, pokud jsou alely rozdílné, jde o heterozygota. Některé alely se mohou vyskytovat ve více než dvou variantách (tyto alely se nazývají multiplicitní, nebo také alelické série), ale každá kočka může mít vždy jen dvě alely daného genu.

Není nutné zde rozebírat celý genotyp ruské modré, stačí se zaměřit pouze na jediný locus, který ovlivňuje, zda bude kočka plně modře vybarvená nebo s odznaky. Tento se označuje jako locus C. Na tomto locusu může působit alelická série těchto alel: C, cb, cs, c.

Alela C je plně dominantní vůči všem ostatním a způsobí plné modré vybarvení kočky. To znamená, že všechny ruské modré kočky musí mít aspoň jednu tuto alelu.

Pokud je locus C obsazen dvěma alelami C, jde o dominantního homozygota, plně modře vybarveného, a tito jedinci by se měli přednostně používat v chovu, protože svým potomkům předají zase jen vlohu pro plné zbarvení.

Pokud je lokus C obsazen alelickým párem Ccx, jde o dominantního heterozygota, který je opět plně modře vybarven, tj. fenotypově (vnějším vzhledem) je stejný jako předchozí jedinec, ale může svým potomkům předat vlohu pro odznaky. Tyto kočky by se měly pro chovné účely používat minimálně.

Pokud na lokusu C působí alelická série cxcx, jde o recesivního homozygota a u zvířat se ve vnějším vzhledu projeví zesvětlení podle toho, která z alel alelické série je přítomna. U ruských modrých se téměř vždy vyskytuje, jako dědictví po siamkách, alela cs. Tyto kočky svým potomkům předají jen vlohu pro odznaky a nikdy by neměly být použity v chovu ruských modrých, což ostatně většina světových kočkařských organizací nedovoluje a ruské modré kočky s jiným zbarvením než plně modrým nejsou jako ruské modré uznávány.

A jak zabránit, aby se nám nenarodila koťata s neuznaným zbarvením? Je to jednoduché, stačí udělat chovným jedincům genetický test na přítomnost recesivní alely. Je spousta laboratoří kde je možné tento test provést, ceny se pohybují v rozmezí 600,- 1.500,- Kč. V České republice tento test zprostředkovává např. Sevaron, můžete se ale obrátit přímo na tyto laboratoře: http://www.vgl.ucdavis.edu/services/cat/, http://www.animalsdna.com/feline/ http://www.laboklin.de/, http://www.antagene.com/ .

Pokud máte kočičáka po negativně testovaných rodičích, není jej nutné dále testovat. Členové Klubu chovatelů ruské modré používají ve svých chovech zvířata bez vlohy pro odznaky, snaží se tak omezit šíření tohoto genu dále. Protože ruská modrá může být jen modrá J. Na druhou stranu znám chovatele v ČR, kteří testy zásadně odmítají a pokud mají ve vrhu bílá koťata, prostě je na plemenné knize nehlásí. Naopak přínosná je snaha o cílený chov odznakových „rusek“ za účelem uznání nového plemene.

Zdeněk Krajča