Klub - Club

 

  Korespondenční adresa - Address Filipínského 32, 615 00 BRNO
  Kontaktní osoba - Contact person Hana Peloušková
e-mail: pelouskova@ped.muni.cz
Tel: +420 608 740 860
  Webmaster Pavlína Kořínková
e-mail: korinkova.pavlina@gmail.com
Tel: +420 732 183 128

 

Klub si klade za cíl:
- sdružovat zájemce o podporu chovu ruských modrých koček a udržení jejich  charakteristických rysů

- prezentovat toto plemeno mezi zájemci o chovatelství

- informovat veřejnost o ušlechtilosti tohoto méně početného plemene

- podporovat spolupráci a výměnu informací mezi chovateli jak z tuzemska, tak i ze zahraničí

- zlepšování kvality ruských modrých koček (přiblížení se standardu)

- poskytnutí poradenského zázemí chovatelům

- propagace plemene

 

Členové klubu budou respektovat zásady:

- dodržování chovatelského řádu http://www.schk.cz/chovatelsky-rad-schk.html

- vytvoření optimálních podmínek pro chov koček (prostředí, všestranná péče)

- chov pouze na kočkách bez přítomnosti vloh pro siamské zbarvení (colorpoint)

- chov pouze na kočkách, které odpovídají standardu FIFE

- pečlivý výběr chovného páru

- pečlivý výběr koťat pro chov