Podle jakých kritérií jsou posuzovány kočky?

 

Vzhledem k faktu, že Český svaz chovatelů koček spadá pod FIFé, měli by posuzovatelé na FIFé výstavách ctít standard této organizace a svá hodnocení tomuto standardu důsledně podřizovat. Z praxe však víme, že tomu tak mnohdy nebývá, často jsou preferovány velmi světlé kočky, benevolentně se přistupuje ke tvaru a postavení uší, osobní preference převáží nad skutečnou kvalitou kočky. Výsledkem je neobjektivní hodnocení, zklamaný chovatel pochybuje o tom, zda má vůbec smysl účastnit se nesmyslné frašky, kde je předem vše rozhodnuto. V horším případě začíná pochybovat o kvalitě své kočky. Laik si klade stále tutéž otázku – Existuje něco jako „etický kodex posuzovatele“a hrozí neprofesionálnímu posuzovateli nějaký postih?  Proti neobjektivnímu posouzení je bohužel takřka nemožné se bránit.

Co však objektivně existuje, je referenční závazný dokument, tedy standard dané organizace. Jednotlivé zastřešující organizace mají své standardy, které se od sebe v některých položkách více či méně liší. Srovnáváme-li standardy pěti významných felinologických organizací:

FIFé – Féderation International Féline,

WCF– World Cat Federation,

TICA–  The International Cat Association,

CFA– Cat Fanciers Assotiation,

GCCF–  Governing Council of the Cat Fancy,

zaujme nás i při zběžném pohledu několik odlišností v popisu fenotypu. CFA například neuvádí zdůrazněné dvorce hmatových chlupů; FIFé, WCF a GCCF žádají oči mandlového tvaru, zatímco CFA a TICA oči kulaté; TICA a CFA preferují křehkou, ostatní tři organizace uvádějí středně silnou stavbu těla; nejednotnost panuje při popisu tlapek a ocasu. Stálým předmětem sporu je barva srsti: TICA a CFA preferují světle modrou, FIFé, WCF a GCCF středně modrou. Původní barva ruských modrých koček byla takřka antracitová, s tmavými kočkami se setkáváme např. ve Švédsku. GCCF uznává experimentálně (obdoba RIEX) dokonce černé a bílé rusky.

Rovněž kritéria bodování na výstavách jsou odlišná. Pro porovnání uvádíme bodování zmiňovaných organizací:

 

FIFE    - hlava 25, oči 10, tělo 30, barva srsti 10, kvalita srsti 20, kondice 5

WCF   - hlava 25, oči 10, tělo 30, barva a tipping 10, textura srsti 20, kondice 5

TICA   - hlava a uši 20, oči 10, krk 3, ocas 5, tělo 15, nohy 5, tlapky 2, barva 20, srst 20

CFA    - hlava a krk 20, tvar očí 5, barva očí 10, uši 5, tělo 20, srst 20, barva srsti 20

GCCF -  hlava a uši 20, oči 15, tělo, nohy, ocas 20, srst 30, barva 15

 

 

Pro možnost podrobnějšího studia připravujeme českou verzi plného znění standardů výše uvedených organizací.[1]

Pokud máte podezření, že Vaše kočka byla nespravedlivě posouzena, ozvěte se nám!

sestavila Hana Peloušková


 

[1] Srov. Standard der fünf Weltverbände im Vergleich. Tištěný materiál partnerské organizace Internationale vereinsunabhängige Interessengemeinschafr für Russisch Blau Rassekatzen e.V., 2003.